Ja ik wil lid worden van de Nederlandse Club Javea.
Vul hieronder uw gegevens in
Velden met een * zijn verplicht

Persoonlijke gegevens van uw partner (als deze ook lid wordt)

Geeft/geven zich op als lid vande Nederlandse Club Jávea

Contributie bedraagt jaarlijks € 45,00 per persoon
Betaling voor 31 januari (daarna: + € 5,00 administratiekosten)

Ons bankrekeningnummer is:
IBAN: ES82 0081 0660 03000209 3115 tnv NCJ (Banco Sabadell)
BIC: BSABESBB bij storting onder mededelingen alleen uw naam vermelden

Betaal wijze voor het lopende jaar:

Betaalwijze na het eerste jaar van uw lidmaatschap

Ons bankrekeningnummer is:
IBAN: ES82 0081 0660 03000209 3115 tnv NCJ (Banco Sabadell)
BIC: BSABESBB bij storting onder mededelingen alleen uw naam vermelden

Ik/wij zijn geinteresseerd in de volgende aangekruiste activiteiten van NCJ