april 2018

Van de voorzitter

 

Beste clubleden,

We hopen op een grote opkomst voor de Algemene Ledenvergadering op 27 maart. De 1e oproeping is om 12.00 en de 2e om 12.30 uur. Uw belangstelling wordt zéér gewaardeerd. Het gaat uiteindelijk om het wel en wee van de NCJ.

Zoals u begrepen hebt wordt er een extra agendapunt aan de agenda toegevoegd vanwege de wet op de privacy. Na het publiceren in het Weetje van de agenda voor de ALV kregen wij het bericht via Marti Hazenberg dat per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Aangezien wij werken met gegevens van personen hebben wij ook te maken met regels rond de privacy en is het belangrijk dat u weet hoe die regels eruit zien en waarmee rekening moet worden gehouden. Via een clubmail heeft u inmiddels kennis genomen van de strengere eisen die aan de gegevensverwerking gesteld worden. U zult dus binnen niet al te lange tijd ook een vernieuwde, aangepaste en beveiligde NCJ website aantreffen. We zullen tijdens de ALV uw geldige toestemming vragen voor de persoonsgegevens die zijn vastgelegd bij de NCJ.

Jávea maakt zich op voor de Paasdrukte. Talloze Spanjaarden zullen ook dit jaar weer onze gezellige badplaats bezoeken. Laten we hopen dat er dit jaar minder doden vallen bij deze massale volksverhuizing. Op de website van Xaviaaldia.com vindt u de tijden van de diverse processies en activiteiten die plaatsvinden in de paasweek.

We hopen op een druk bezochte Paasbrunch. Zoals het er nu naar uitziet heeft iedereen wel zin in een eitje tikken met spek en bonen! Daarna vindt de bridgedrive plaats in ons lokaal.

Het digitaal versturen van het Weetje wordt zéér op prijs gesteld en we zullen dit dan ook voortzetten in de toekomst. De papieren oplage zal bij succes in de toekomst verlaagd worden.

Helaas hebben wij meldingen binnen gekregen van het lek steken van banden of zelfs spijkers voor banden leggen. Als bestuur beraden wij ons op het nemen van maatregelen en het doen van aangifte bij de politie. Als het u onlangs ook is overkomen laat het ons dan weten.

 

Wij wensen u een prettige vergadering en een fijne Paasweek.

 

Hedwig de Jong